39 TEKSTAS

   Kali įsikūnijimui to pasirodė maža ir todėl, atsakydamas į jo maldas, karalius leido jam gyventi ten kur yra aukso, nes kur auksas, ten taip pat melas, apsvaigimas, geismas, pavydas ir priešiškumas.

   KOMENTARAS: Nors Maharaja Parikšitas ir leido Kali gyventi keturiose vietose, jam buvo labai sunku jas surasti, nes Maharajo Parikšito valdymo laikais tokių vietų nebuvo. Todėl Kali, tam, kad galėtų įgyvendinti savo žemus tikslus, paprašė karaliaus duoti dar kažką tai. Tuomet Maharaja Parikšitas leido jam gyventi ten, kur yra aukso, nes kur auksas, ten klesti keturios minėtos blogybės plius priešiškumas. Taip Kali įsikūnijimas tapo aukso standartu. Pasak „Šrimad-Bhagavatam“, auksas skatina melą, svaigalų vartojimą, prostituciją, pavydą ir priešiškumą. Netgi mainai ir pinigų apyvarta paremti aukso standartu yra blogi. Aukso standartu paremta pinigų apyvarta yra melaginga, nes piniginių ženklų masė neatitinka aukso masės. Visa tai pagrįsta melu, nes išleistų piniginių ženklų suma yra didesnė už realių aukso atsargų vertę. Ši valdžios organų dirbtinai kuriama infliacija yra valstybės ekonomikos prievartavimas. Dėl popierinių pinigų, tai yra dirbtinų piniginių ženklų, dirbtinai pakeliamos prekių kainos. Netikrais pinigais iš apyvartos išstumiami tikrieji. Tarpusavio atsiskaitymuose vietoj popierinių pinigų reikia naudoti tikras auksines monetas ir tai sustabdys aukso prievartavimą. Moterims galima leisti nešioti auksinius papuošalus, kontroliuojant ne jų kokybę, o kiekybę. Visa tai sustabdys geismą, pavydą ir priešiškumą. Jeigu apyvartoje bus tikras auksas, tai yra aukso monetos, tai aukso poveikis, gimdantis melą, prostituciją ir t.t., išnyks savaime. Tuomet naujai parsidavėliškumo ir melo kadencijai bus nereikalinga ministerija kovai su moraliniu nuosmukiu.

 

40 TEKSTAS

   Taigi, Uttaros sūnui, Maharajai Parikšitui nurodžius, Kali įsikūnijimas gavo leidimą gyventi šiose penkiose vietose.

   KOMENTARAS: Tokiu būdu, Kali amžius prasidėjo aukso standarto įvedimu, o po to visame pasaulyje nežabotai išplito melas, svaiginamųjų medžiagų vartojimas, gyvūnų žudymas ir prostitucija, ir sveikai mąstanti visuomenės dalis stengiasi sukliudyti šiam doroviniam nuosmukiui. Būdas, kaip tai padaryti, buvo nurodytas aukščiau, ir jis visiems prieinamas.