40 TEKSTAS 

   Visi šie miestai ir miesteliai visokeriopai klesti, kadangi gausiai dera javai ir vaistažolės, medžiai lūžta nuo vaisių, upės veržiasi iš krantų, kalnuose gausu mineralų, o vandenynuose – turtų. Ir taip yra dėl to, kad juos palietė Tavasis žvilgsnis.

   KOMENTARAS: Žmonijos gerovę lemia gamtos dovanos, o ne milžiniškos pramonės įmonės. Pramonės gigantai – tai bedieviškos civilizacijos produktas, jie žlugdo kilniausius žmonių siekius. Kuo daugiau plėtosime nelemtą pramonę, išsiurbiančią iš žmogaus visą jo gyvybės energiją, tuo daugiau bus nerimo ir nepasitenkinimo, ir tik nedaugelis galės prašmatniai gyventi išnaudodami kitus. Grūdai, daržovės, vaisiai, upės, kalnai, pilni brangakmenių ir mineralų, jūrų perlai – visa tai gamtos dovanos, suteikiamos žmogui Viešpaties nurodymu, ir pagal Jo norą materiali gamta pagamina jų gausybę arba nepagamina išvis. Pagal gamtos įstatymą žmogus gali naudotis dieviškomis gamtos dovanomis ir nepasiduodamas išnaudotojiškam norui valdyti materialią gamtą, gana pasiturinčiai gyventi. Kuo daugiau pastangų mes dėsime išnaudoti materialią gamtą, pataikaudami savo niekuo nepateisinamiems norams mėgautis, tuo giliau įsmuksime į jų pasekmių liūną. Jei turime pakankamai grūdų, vaisių, daržovių ir vaistažolių, kam laikyti skerdyklas ir žudyti vargšus gyvulius? Žmogui nėra reikalo žudyti gyvulius, kai maistui jis turi pakankamai grūdų ir daržovių. Upių vandenys tekėdami tręšia laukus, kurie gausiai mus viskuo aprūpina. Kalnuose gaminasi mineralai, vandenyne - brangakmeniai. Jei žmonija turi pakankamai grūdų, mineralų, brangakmenių, vandens bei pieno, kam steigti vis naujas siaubingas pramonės įmones, kurios klesti sunkaus nelaimingų žmonių darbo kaina? Tačiau visos šios gamtos dovanos pasiekia mus Viešpaties malone. Todėl mums tereikia paklusti Jo įstatymams ir per atsidavimo tarnystę padaryti savo gyvenimą tobulu. Šios Kuntidevės pastabos labai aktualios. Ji trokšta žmonėms Dievo malonės ir nori, kad gamta visada juos dosniai apdalintų savo dovanomis. (Bhag.1.8.40)