Mano širdis kaip dykuma, deginama karštų saulės spindulių. Tokia mano vidinė padėtis. Laikinų ir materialių dalykų troškimai negali patenkinti manes, nes jie yra mirtį nešantys. Ir net ne vienas, o tūkstančiai tokių troškimų rado prieglobstį mano prote. Tad mano pasąmonė nuolat dega. Tokia mano būklė. Bet kažkaip, sadhu ir guru malone, amžinas Krišnos vardas pateko į mano ausis ir pasiekė širdį. Ir čia, su ypatinga viltim, su amžinybe, palankiomis aplinkybėmis jis palietė mano širdį su neregėtu nektaru.

 „Šis garsas pažadina naują viltį. Tuomet su jėga jis pakyla iš širdies link liežuvio. Ne savo liežuvio pastangom aš skleidžiu šį garsą. Ne. Tai atėjo iš šventųjų širdies per mano ausis į krūtinę ir nesuvaldomai prasiveržė ant mano liežuvio ir ėmė šokti. “

 „Tai yra tikras šventas vardas. Jis nusileidžia iš viršaus. Jo negali sukurti materialus liežuvis. Jo šaltinis yra viršui. Ir iš Absoliuto agentų per ausis jis patenka į širdį. Širdyje radęs kiek pritarimo jis nesuvaldomai apsireiškia ant liežuvio ir ima šokti. Su didele jėga šis saldus garsas ateina ant liežuvio galiuko ir šoka.“

 „Čia apibūdintas tikras dieviško vardo efektas. Jei tai tikras ir gyvas vardas, tuomet balsas ims trūkčioti, kūnas virpės, kojos nesugebės stovėti ir kartkartėm liesis ašaros. Plaukai pasišiauš iki pat galiukų, o kūnas pakeis spalvą. Materialus protas ir sąmonė ištirps o mes gal net apalpsim. Kūnas ir protas bus įvairiais būdais paveiktas.“

 „Akivaiždžiai atrodys kad kūnui nutiko kažkas blogo, bet iš ties širdis bus užlieta specifinėm saldžiom sultim. Kartais atsidavęs galvoja „Aš plaukiu nektaro vandenyne. Visa mano egzistencija panardinta nektariniės rasos okeane. Aš negaliu suvokti kur esu. Kas tai? Kas mane supa? Ar aš išprotėjau? Kur mano praeities patirtis, mano rimtumas, orumas. Kur jie?“

 „Aš visiškai transformuotas šios svetimos stichijos. Aš lėlė šios mane taip veikiančios didžios jėgos. Negaliu suprasti, kaip savo tikėjimo dėka galėjau patekti į šią didžią ir nepažįstamą aplinką. Esu visiškai apžavėtas. Mano visa egzistencija tiek viduj tiek išorėj pagrobta ir kontroliuojama ypatingai saldžios jėgos. Tai neapsakoma. Aš atėjau rasti Jo prieglobstį ir apsaugą. Bet dabar, Jis elgiasi taip negailestingai.“

 „Aš daugiau negaliu priešintis. Esu paimtas į nelaisvę. Teeina mano tikėjimas betkur, nes aš negaliu ištrūkti. Esu sugautas mylinčio draugo rankose. Nebeturiu jokios laisvės ir noriu tik atsiduoti.“

 „Matau kad Jis yra autokratas. Jis daro ką panorėjęs. Priešintis nebeįmanoma ir man belieka pasiduoti. Nuo šiol aš bendradarbiausiu ir darysiu ko tik Jis panorės. Tuo tarpu aš atrandu, kad šventas vardas yra kaip žydinti gėlė, skleidžianti nuostabiausius saldžius upelius. Šventas vardas turi tiek daug saldžiausių formų srovių. Jis save išreiškia įvairiausiais būdais. Kartais jis pasirodo tam tikra forma ir spalva, ir vėl pasislepia. “

 „Vidujai Jis atskleidžia begalę žavinčių aspektų ir tai verčia atsiduoti. Jis atskleidžia savo pilnavertę formą ir veda mane į Vrindavaną kad atskleisti savo Radha-lilą su Radha. Aš pastebiu esąs vidury unikalios ir meilingos Jo buveinės. Jis taria: ‚Matai? Aš turiu tiek daug nuostabių dalykų, ir tai yra tavo namai. Aš nesu vaizduotės vaisius, bet konkreti realybė. Tu atrasi kad ši aplinka labai saldi ir tinkama. Tu turėtum gyventi čia.'“

 „Regiu, kaip Jis mainosi įvairiausiais meilės mainais su savo atsidavusiais. Regiu kad atsirado mano dvasinis kūnas ir aš čia turiu nuolatinę tarnystę. Randu tokį naują gyvenimą, kad visi apmastymai apie praeitį išnyksta. Ką Jis sako yra tiesa. Tikras mano gyvenimas yra čia, o materialus gyvenimas buvo tik laiko švaistymas.“

 „Dabar švento vardo kartojimas suteikia naują viltį, perspektyvą, naują padrąsinimą. Šventas vardas duoda viską ko trokštame. Visi vidiniai troškimai bus išpildyti jai mes ji kartosime. Šventas vardas yra amžinas, pilnas ekstazės ir tyriausias iš tyriausių“

 „Esu visiškai pakeistas, ir vienintelis slapčiausias mano troškimas yra šis: viskas, kas yra prieš ši šventą vardą, tebūnie amžinai nuplauta nuo pasaulio. Visi turi ateiti čia. Esu pasiruošęs pašvęsti gyvenimą kad pribaigti bet kokias kliūtis, kad visi galėtų lengvai,taikiai ir bebaimiškai mėgautis  šiuo absoliučiu, saldžiu ir palaimingu gyvenimu  (Šaranagati)“