Dvasinės ekonomikos technologijos

 

Dvasinėje ekonomikoje nebus dirbtinų technologijų: šiuolaikinių automobilių ir traktorių, nes apskritai nebus sunkiosios pramonės; nebus visa teršiančios ir nuodijančios chemijos pramonės; nebus dujotiekių, naftotiekių ir su jais susijusio kraugeriško biznio; nebus elektrofikacijos ir kompiuterizacijos, ir žinoma nebebus šiuolaikinės piniginės sistemos, pagrįstos vien tiktai apgaule ir melu. Bet tai nereiškia, kad žmonės gyvens primityviai ir vargingai, kaip kokie pirmykščiai gyventojai, gaudantys mamutus. Iš tikro viskas yra atvirkščiai, laukinių žmonių-gyvulių būtį pasiekia tie žmonės, kurie patikėjo taip vadinamo mokslo ir technikos “progreso” idėja. Jau dabar šio “progreso”, besiremiančio evoliucijos teorija arba kitaip sakant mirties filosofija, dėka 17 % planetos gyventojų skursta ir badauja. Žmonių pasirinkusių dirbtinos ekonomikos kelią laukia badas, nepriteklius ir galiausiai kanibalizmas.
Dvasinėje ekonomikoje naudojamos natūralios, pačios tobuliausios technologijos, kurias sukūrė Aukščiausiasis Inžinierius, Visatos Protas, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Allahas, Dievas Tėvas, Krišna ir t.t., galima vadinti kaip patinka. Kadangi Viešpats tobulas, tai visi jo kūriniai taip pat yra tobuli ir vargas tam, kuris nedėjo pastangų šiai tiesai suvokti. Mokslininkai materialistai viso labo tiktai mėgdžioja tobulus Dievo kūrinius ir šis gamtos kopijavimas paskutiniu metu išsivystė į naują mokslo sritį, biomimetiką, kuri ir reiškia „gamtos mėgdžiojimą“. Tačiau sąmoningas žmogus suvokia, kad nėra reikalo daryti tai kas jau padaryta. Pavyzdžiui, „mokslininkai“ paskutiniu metu giriasi, kad sugeba pagaminti fotoelementus, kurių naudingumas jau 15 % ir tokiu būdu išgauti elektros energiją. O štai natūralieji fotoelementai ir tuo pačiu metu saulės kolektoriai – žalieji augalų lapai, pagamina visa ko reikia žmogui pragyventi: maistą, vaistus, rūbus, būstą ir nepalieka jokių žalingų atliekų. Arba arklys, tobula transporto priemonė, kuri būdama gyva stengiasi išvengti mirties ir taip saugoja patį vairuotoją, o štai automobiliui visiškai tas pats, kur pakreipė, ten ir važiuoja. Nesunku suprasti kuri iš šių transporto priemonių ekonomiškesnė, tereikia palyginti jų pagaminimą ir aprūpinimą energija. Mokslininkams tikriausiai ir į galvą neatėjo mintis pagaminti traktorių, kuris galėtų dirbti ir tuo pačiu metu gaminti ekologiškas trąšas. Tačiau Akščiausiasis Inžinierius sugebėjo tai sujungti savo kūrinyje – jautyje.
Žemė – didžiulį pelną duodantis bankas. Pasėjus 1 kviečio grūdą išauga apie 100 grūdų, tai yra 10 000 % pelnas. Bėda tame, kad žmonės grūdus iškeičia į pinigus ir deda į banką už 5 % palūkanas. Gera paslauga bankininkams.
Žmonės naudojantys dvasines technologijas nežino kas yra badas ir skurdas. Gyvenant harmonijoje su Gamta ir Dievu žmonėms visko pakanka.