Iliuziniai pinigai

Legenda pasakoja, kad piktajam Ravanui pagrobus Sytą (Sėkmės deivę), Syta sukūrė iliuzinę savo antrininkę, o tai reiškia, kad Ravanui taip ir nepavyko Ja pasimėgauti. Negana to Viešpats Rama, Ravaną nubaudė mirties bausme. Šios istorijos esmė tame, kad tas kuris trokšta mėgautis Sėkmės deive arba Materialios Gamtos resursais iš tikro to padaryti niekaip negalės ir galų gale bus sunaikintas. Taip apreiškiamas Aukščiausiasis Viešpaties Teisingumas, nes tas kuris ima daugiau negu jam reikia yra kitų būtybių skriaudėjas ir už tai turi būti nubaustas. Tačiau mes galime pagalvoti, kad tai tiesiog legenda, graži pasakėlė, neturinti nieko bendra su realiu šiuolaikiniu gyvenimu. Bet ar tikrai taip yra? Pabandykime įsigilinti į šiuolaikinio žmogaus santykį su Gamta ir rasti paralelių istorijoje apie karalaitį Ramą.
Legenda pasakoja, kad gobšusis Ravana buvo įkūręs didžiulį miestą, kurio sienos, rūmai ir gyvenamieji namai buvo pastatyti iš gryno aukso. Negana to jis sumanė pastatyti laiptus į rojines planetas, kad rojiniai malonumai būtų ranka pasiekiami. Ir galiausiai jis ryžosi pavogti Motiną Sytą, kilniausią Dievo Asmens tarnaitę ir Ja mėgautis, o tai reiškia užimti Dievo padėtį.
Jeigu atidžiai pasižiūrėsime į šiuolaikinę visuomenę, tai pamatysime, kad lygiai tą patį daro ir šiuolaikiniai žmonijos lyderiai, tai yra aukso arba pinigų valdovai, o taip pat eiliniai žmonės. Jie, tai yra Centrinė Rezervų Sistema (CRS), Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) ir panašios organizacijos, sukaupė (apgaulės būdu) didžiąją planetos aukso dalį ir 1971 metais visiškai atsisakė aukso standarto, perėjo prie plaukiojančio valiutų kurso. Tai reiškia, kad jų leidžiami pinigai nepadengti jokiu turtu arba darbu, vadinasi – beverčiai, arba kitaip sakant – padirbti. Beveik viso pasaulio šalių Centriniai bankai, kurie nepriklauso nuo šalių vyriausybių, yra pavaldūs CRS ir TVF. Susidėlioja tvarkinga pasaulio bankų piramidė, kurios viršuje Centrinė Rezervų Sistema su savo pasauline valiuta – doleriu. Šiuo metu, 80 – 90 % viso pasaulio pinigų yra niekuo nepagrįsti ir jų masė toliau auga. Taigi, Centrinis Rezervų Bankas – didžiausias pasaulyje netikrų pinigų spausdintojas ir kreditorius. Pasaulio vyriausybės, tam kad vystyti “ekonomiką” skolinasi pinigus su procentais iš šių bankininkų , o tam, kad grąžinti skolą dar kartą skolinasi su procentais. Tokiu būdu, visas pasaulis, vis labiau ir labiau tampa skolingas. Vadinasi šiuolaikiniai pinigai – skolos pinigai. Kuo daugiau jų turim, tuo daugiau skolingi esam (šiuo metu kiekvienas lietuvis skolingas apie 4 000 litų, amerikietis apie 30 000 JAV dolerių). Tai ir yra toji pavogtoji Syta, iliuzinė Sėkmės deivė arba iliuziniai, padirbti pinigai. Tikrieji pinigai (auksas) saugojami požemiuose. Bankininkai paprasčiausiai daro biznį, o žmonės galvoja, kad čia ir yra ekonomikos vystymas, atvesiąs į šviesūjį rytojų. Pasaulio ekonomika (sveika kokybiškų prekių gamyba) byra, badaujančių ir skurstančių daugėja, lobstančių mažėja, o tie kurie išlieka tampa turtingesni ir turtingesni. Pramonė, kuri yra ne kas kita kaip aukso valdovų biznis, griauna gamtą, blogina žmonių santykius tarpusavyje ir su gamta. Dauguma žmonių patikėjo, kad taip vadinamas “ekonomikos” vystymas, mokslo ir technikos “pažanga” ir yra kelias į sėkmę, Sėkmės deivės pritraukimas. Tačiau legenda sako, kad Sėkmės deivė niekada nesitraukia nuo Dievo Asmens, visuomet Jam tarnauja. Vadinasi, tam kuris tarnauja Viešpačiui, tarnauja pati Sėkmės deivė (ateina tikri pinigai ir įvairiausi materialūs resursai). Žmogui užtenka tarnauti Aukščiausiajam ir viskas ko reikia ateis savaime. Tačiau, jeigu mes elgiamės kaip Ravana, bandome užimti Dievo padėtį, tai yra mėgaujamės Sėkmės deive arba eksploatuojame gamtą: valgome mėsą, žaidžiame su vertybiniais popieriais, naudojame centrinių bankų pinigus, vystome pramonę (ypač sunkiąją), naudojame demoniškas technologijas (elektrofikaciją, mechanizaciją, chemizaciją, internetizaciją, genų inžineriją, čipizaciją), siurbiame naftą (Žemės kraują) ir t.t., tai mūsų laukia Ravanos likimas. Taigi, tikroji sėkmė ateina pati kada žmogus užsiima tarnyste Dievui, o bandymas Ja mėgautis patiems užsibaigia mirtimi. Socialinė, ekonominė ir ekologinė pasaulio krizė, tai gyvas įrodymas to, kad žmonija netinkamai eksploatuoja gamtą. Turime liautis tai darę ir atsigręžti į Viešpaties veidą, priešingu atveju būsime sunaikinti.