REINKARNACIJA

Vedos moko, kad siela yra individualus, nemirtingas ir sąmoningas individas - nedaloma ir nepakartojama nemateriali gyvybės dalelė. Ši dalelė apvaisinimo metu įeina į gimdą ir taip gauna naują kūną, kurį vairuoja tol, kol jis susidėvi. Tada siela pakeičia „automobilį", kaip mes kasdien pakeičiam marškinius. Įvairūs organizmai rodo gyvybės požymius, nes juose yra siela. O kai ji palieka kūną, jis vadinamas mirusiu. Lygiai taip, kaip vairuotojui išlipus automobilis nustoja važiavęs.

Įdomu, kad ta pati siela gali patekti tiek į augalo ar gyvūno, tiek į dar tobulesnį nei žmogaus kūną. Priklausomai nuo kūno, siela turi skirtingas galimybes išreikšti save. Pvz. medžio kūne sielos sąmonė yra labai prislopinta (panašiai kaip žmogaus, kuris labai giliai miega), o žmogaus kūne ji labai stipriai atsiskleidžia. Skirtingus kūnus gamta suteikia, kad siela (gyva būtybė) galėtų kuo tinkamiau išpildyti savo materialius troškimus. Pvz. jei žmogus gyvena kaip gyvulys, kitą gyvenimą jam bus suteiktos dar geresnės sąlygos taip gyventi. Egzistuoja 8'400'000 skirtingų kūnų, kuriuos keisdama siela "evoliucionuoja", kol gauna žmogaus kūną.

Šis sielų evoliucijos mechanizmas yra skirtas pagydyti sielą nuo gyvuliškų potraukių ir grąžinti į sveiką, natūralią būseną - be gobšumo, pavydo, egoizmo, visiškai harmoningą ir pilną meilės. Bet tai priklauso nuo to, ko nori pats individas - kiekvienas yra savo likimo kalvis. Kiekvienas gali paspartinti ar palėtinti sveikimo procesą.
Vedos moko, kad šis gimimo ir mirčių pasaulis nėra sielos namai. Tai greičiau ligoninė, kur gydomos „susirgusios sielos, kurios pamiršo kaip reikia mylėti. O kūnai supančioja dvasinę būtybę tarytum tramdomieji marškiniai, nes ji neteisingai panaudoja savo laisvę.

Moksliškai dokumentuotoje literatūroje rasime daug medžiagos apie praeito gyvenimo prisiminimus. Dažnai vaikai pasakoja neįtikėtinas istorijas iš praeitų gyvenimų, kurios pasitvirtina. Taip pat hipnozės metu žmonės dažnai prisimena praeitus gyvenimus, neįtikėtinai detaliai pasakoja apie vietas, kuriose niekada nėra buvę ir žmones, kurių niekad nėra matę... O patikrinus, jų žodžiai pasitvirtina.

Reinkarnacijos idėja tikėjo ir ją skleidė savo mokymuose tokie senovės Graikijos išminčiai, kaip Sokratas, Pitagoras ir Platonas. Apie reinkarnaciją užsimenama Kabaloje. Taip pat ankstyvojoje krikščionybėje plačiai kalbama apie šį reiškinį, kol 533 m. imperatorius Justinianas išbraukė šias žinias iš Kristaus mokymo. Musulmonų tikėjime, ypatingai sufijų mokyme, reinkarnacija užima svarbią padėtį. Reinkarnacijos idėja artima tokiems žinomiems žmonėms kaip Giordano Bruno, Voltair, Benjamin Franklin, John Adams, Napaleon, Johann Wolfgang von Goethe, Henry Ford, Jack London, Carl Juing, Thomas Huxley, Erik Erikson, Mahatma Gandi, Richard Bach, Isaac Bashevis Singer, George Harrison ir daug kitų.