Naujienos

2018-02-21
Skelbiame Gaura Purnimos 2018 programą!
Jei norite padovanoti pačią geriausią dovaną Viešpačiui Čaitanjai - sudalyvaukite Gaura Purnimos Maha Harinamoje!

2018-02-20
PADAJATRA LIETUVA 2018

Festivalis Padajatra Lietuva 2018 vyks birželio 25 d. - liepos 1 d. 

Šiais metais mūsų laukia dar daugiau įspūdžių, nes Padajatros festivalis vyks visą savaitę - nuo pirmadienio iki sekmadienio! Kaip ir kasmet, laukia bendravimas su šventomis asmenybėmis, Rathajatros, paskaitos, daugybė galimybių realizuoti save įvairiose tarnystėse, o taip pat kelios staigmenos.

Sudalyvaukite
Visa informacija bei registracija į festivalį:
Ananda Gaurangi d. d.
Tel.: +370 662 90468
El. paštas: padayatralt@gmail.com.
www.facebook.com/PadayatraLithuania/

Paremkite
Neišmatuojamą Viešpaties Džaganathos malonę galite gauti ir prisidėdami prie festivalio organizavimo finansiškai. Galite paremti visą festivalį, atskirų bhaktų dalyvavimą festivalyje ar maharadžų išlaikymą.

Banko rekvizitai Padajatros festivaliui paremti:
Gavėjo pavadinimas: VŠĮ KRIŠNOS FESTIVALIAI
Gavėjo kodas: 304368084
Gavėjoadresas: Savanorių pr. 37, LT-44255 Kaunas
Gavėjo sąskaita: LT807300010152082685 
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Paskirtis: Padajatra festivaliui (visam/ maharadžų išlaikymui/ atskirų bhaktų dalyvavimui).


2018-02-19
Savaitės programa 02.19-02.25

Programos pakeitimas: antradienį (02.20) Šrimad Bhagavatam paskaitą skaitys JM Radha Raman prabhu.


DAUGIAU apie vykstančius kursus: http://nitaigauracandra.lt/lt,kursai
TRANSLIACIJOS (paskaitų ir kursų): https://www.facebook.com/NitaiGauraCandraPaskaitos/


* Norėdami užsiregistruoti į Bhakti Vrikšas, kreipkitės į Bhaktin Dovilę telefonu 8 681 62803.
Norėdami užsiregistruoti į Savęs pažinimo grupę, kreipkitės į Bhaktin Aureliją telefonu 8 604 75011.

2018-02-16
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke,

Lietuvos Krišnos sąmonės bendrija Jus ir visus Lietuvos žmones sveikina minint mūsų valstybės 100-mečio jubiliejų. Ši simboliška data kiekvienam Lietuvos žmogui primena apie padėtus laisvės ir nepriklausomybės pamatus, kurie išsaugojo mūsų gimtąją kalbą, raštą, nevaržomą minties, tikėjimo, sąžinės laisvę bei kitas teises, suteikė Tautai suverenitetą. Ši proga kviečia pasidžiaugti tautos gyvybingumu, ištverme, Dievo globa, taurių asmenybių šviesa, pasiaukojimu, didvyriškumu.

Dvidešimto amžiaus pradžios Lietuvos atgimimo istorija ir po jos sekęs sunkus, pilnas išbandymų šimtmetis parodo, kokie esame trapūs ir kartu – stiprūs, kai remiamės tikėjimu ir amžinomis vertybėmis. Dabarties lyderiai dažnai lyginami su praeities herojais, vertinamos jų moralinės savybės, lyderystė, ateities vizija. Vediniame šventraštyje „Bhagavad-gita“ Viešpats Krišna karvedžiui Ardžunai mini tokias lyderio savybes kaip drąsa, galia, ryžtas, sumanumas, gebėjimas neatsitraukti sunkią akimirką, dosnumas ir išmanus vadovavimas. Tai – savybės, kurių paprastai tikimasi iš valstybės vadovų. Prieš 100 metų, atkūrus Lietuvos valstybingumą, jos vedliams šių savybių netrūko.

Krišnos sąmonės judėjimas aktyviai kovojo prieš sąžinės ir žodžio laisvės suvaržymus sovietinės okupacijos laikotarpiu. Kaip ir kiti tikintieji, judėjimo nariai betarpiškai patyrė sovietinių represinių struktūrų persekiojimus: tardymus, kratas, šalinimus iš aukštųjų mokyklų ir darboviečių, nuolatinį spaudimą etc., todėl nuoširdžiai vertina iškovotą tautos nepriklausomybę ir laisvę.

Taip pat mes džiaugiamės savo kukliu indėliu šioje nepriklausomybės siekimo ir išsilaisvinimo kovoje: skatinome žmones būti ir išlikti savimi, nebijoti reikšti savo nuomonę, laisvai išpažinti savo tikėjimą, prisidėjome ugdant moralines, dorovines visuomenės narių savybes, puoselėjant dvasingumą, skatinant ir ugdant žmogiškumą, padėjome skurstantiems, morališkai palūžusiems ar žalingų įpročių vergais tapusiems mūsų visuomenės nariams. Pajutę Sąjūdžio dvelksmą, rėmėme jį, stovėjome susikibę rankomis Baltijos kelyje, budėjome prie LR Seimo artėjant Sausio 13-ajai.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejus – tai proga, kviečianti naujai iškelti svarbiausius valstybės raidos klausimus, galimybes ir pasirinkti teisingus, sėkmingus ir ilgalaikius sprendimus. Suvokdami Jūsų, kaip lyderio, atsakingo už visos tautos, kiekvieno jos nario sąmoningumo augimą, vaidmenį, kviečiame niekada neužmiršti savo atsakomybės, vengti trumparegiškų ar populistinių sprendimų, ugdyti garbingą, teisingą ir tautos pasitikėjimą skatinantį valstybinį mąstymą.

Mums Lietuva – Tėvynė, todėl taip pat norime prisidėti prie bendražmogiškų moralinių vertybių saugojimo, pilietinės ir dvasinės šalies pažangos. Norime kartu su visais Lietuvos žmonėmis kurti unikalią bei įvairiaspalvę šalies kultūrą, prisidėti prie žmonių geranoriškumo, atjautos, tolerantiškumo, tautos moralės ir dorovės ugdymo.

Dėkojame už Jūsų darbą Lietuvai, jos žmonėms.

 

Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos vardu,
Dainius Vaičiūnas

2018-02-16
Ypatinga vasario 16 d. Harinama!

Šiandien (vasario 16 d.) laukia labai ypatinga Harinama - ji vyks nuo 19:00. Mieste bus daug žmonių, tegul Harinamoje būna irgi daug bhaktų! Skleiskime Maha mantros giedojimą, kad Lietuva taptų vis geresne ir geresne vieta gyventi! Kodėl gi ne pirma valstybe pasaulyje, kuri būtų pilnoje Krišnos sąmonėje?

Prieš Harinama (nuo 18:00) lauksime jūsų „Bhakta programoje“ su JM Devanath prabhu.

2018-02-15
JŠ Dhirašanta das Gosvamio vizitas

JŠ Dhirašanta das Gosvamis (Šrilos Prabhupados mokinys) šventykloje skaitys dvi paskaitas: šiandien (02.15) 18:00 ir rytoj (02.16) 7:45. Labai kviečiame atvykti ir gauti bendravimo su šia šventa asmenybe!!!

2018-02-15
6 valandų kirtanas 02.18: skelbiame programą!

2018-02-14
Savaitės programa 02.12-02.18

Keli programos pakeitimai: dėl Vaikunthanathos pr. ligos šią savaitę nevyks Bhakti Šastri, vietoj jos vyks Bhakta programa. Taip pat šią savaitę nevyks merginų Bhakti Vrikša. 

SVARBU: penktadienį Harinama vyks nuo 19:00, šeštadienį Harinama nevyks, išvykstame į Švento vardo dieną Naujoje Gokuloje.

JŠ Dhirašanta das Gosvamis (Šrilos Prabhupados mokinys) šventykloje skaitys dvi paskaitas: šiandien (02.15) 18:00 ir rytoj (02.15) 7:45. Labai kviečiame atvykti ir gauti bendravimo su šia šventa asmenybe!!!

Jau paskelbta 6 val. kirtano programa, ją rasite ČIA
DAUGIAU apie vykstančius kursus: http://nitaigauracandra.lt/lt,kursai
TRANSLIACIJOS (paskaitų ir kursų): https://www.facebook.com/NitaiGauraCandraPaskaitos/


* Norėdami užsiregistruoti į Bhakti Vrikšas, kreipkitės į Bhaktin Dovilę telefonu 8 681 62803.
Norėdami užsiregistruoti į Savęs pažinimo grupę, kreipkitės į Bhaktin Aureliją telefonu 8 604 75011.

2018-02-12

LIETUVOS KRIŠNOS SĄMONĖS

NACIONALINIO SUSIRINKIMO

PRANEŠIMAS

DĖL BHAKTI SVARUPA ČAITANJA MAHARADŽO

​Atsižvelgiant į tai, kad jau kurį laiką socialiniuose tinkluose sklinda įvairūs gandai, susiję su JŠ Bhakti Svarupa Čaitanja Maharadžu, Lietuvos Krišnos sąmonės Nacionalinis susirinkimas, pasitaręs su mūsų GBC atsakingais sekretoriais Lietuvai, nutarė padaryti oficialų pareiškimą šiuo klausimu.

​Praeitų metų lapkričio mėnesį JŠ Bhakti Svarupa Čaitanja Maharadžas buvo pastebėtas Pietų Indijoje, kurortinėje vietovėje, lydimas moteriškos lyties atsidavusios. Informacija apie tai pasiekė Lietuvos Krišnos sąmonės Nacionalinio susirinkimo narius ir mūsų GBC atsakingus sekretorius Lietuvai. Savo ruožtu, pastarieji perdavė šią informaciją GBC sanjasos komitetui Majapure.

​Pastarosiomis dienomis mes buvome informuoti mūsų GBC atsakingų sekretorių Lietuvai, kad GBC sanjasos komitetas Majapure priėmė sprendimą dėl tyrėjo šio insidento tyrimui paskyrimo. Šis atsidavęs, dirbęs profesionaliu detektyvu, turi reikiamą patirtį, reikalingą ištirti visas įvykio aplinkybes.

​Prašome atsidavusius, siekiant išvengti įžeidimų, susilaikyti nuo bet kokių apkalbų, versijų kūrimo ir komentarų iki tyrimo išvadų gavimo ir GBC sanjasos komiteto sprendimo šiuo klausimu. Apie tyrimo išvadas ir GBC sanjasos komiteto sprendimą atsidavusius informuosime atskiru pranešimu.

2018-02-07
Programos pakeitimai 02.07

Atsiprašome, dėl lektoriaus ligos šią savaitę Bhakti šastri kursas nevyks. Tačiau kitą savaitę, vasario 13, 14 dienomis, JM Vaikunthanatha prabhu paskaitys paskaitas įprastu laiku nuo 17:00 iki 20:00 val.

Vietoj Bhakti Šastri trečiadienį - penktadienį nuo 18:00 vyks Bhakta programa.

Taip pat pas mus lankosi svečias iš Norvegijos JM Amogha Drik prabhu, kuris jau 20 metų praktikuoja Krišnos sąmonę ir yra keliaujantis pamokslautojas. Šeštadienį (02.10) ir kitą pirmadienį (02.12) 17:00-19:00 jis paskaitys seminarą apie tai, kas vyksta su mūsų subtiliu kūnu praktikuojant Krišnos sąmonę.