Harė Krišna Maha Mantra

 

Jo Dieviškosios Kilnybės A.C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados komentaras:

Transcendentiniai virpesiai, kylantys kartojant Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė / Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė, yra iškilnus metodas atgaivinti mumyse Krišnos [dvasinę] sąmonę. Būdami dvasinėmis sielomis, mes visi pradžioje suvokėme Krišną, bet materiali aplinka nuo neatmenamų laikų nuodija mūsų sąmonę. Būdami suteptos sąmonės mes bandome išnaudoti gamtos išteklius, bet vis labiau ir labiau susipainiojame sudėtingame pasaulyje. Ši būties iliuzija vadinasi maja, nuožmi kova dėl būvio prieš griežtus materialios gamtos dėsnius. Šiai iliuzinei kovai prieš materialią gamtą galima padaryti galą atgaivinus Krišnos sąmonę.

Krišnos sąmonė [dvasinė sąmonė] nėra dirbtinai primesta mūsų protui, - tai pirminė gyvosios esybės energija. Kai mes girdime transcendentinius virpesius, Krišnos sąmonė atsigauna. Šj metodą mūsų amžiui rekomenduoja dvasios autoritetai. Remdamiesi praktine patirtimi, žinome, jog kartojant maha-mantrą, arba Didžiąją Išsivadavimo Giesmę, mus išsyk užlieja dvasinė, transcendentinė ekstazė...

Šie garso virpesiai aplenkia žemesnes sąmonės būsenas - juslinę, protinę ir intelektinę. Todėl nebūtina suprasti mantros žodžių, ieškoti filosofinio ar loginio maha-mantros kartojimo paaiškinimo. Ji savaime išsiskleidžia dvasiniame lygmenyje, ir todėl kiekvienas be išankstinio pasiruošimo gali ją kartoti ir ekstazėje šokti...

Trys žodžiai: Harė, Krišna ir Rama yra maha-mantros transcendentinės sėklos. Jų kartojimas - tai dvasinis sąlygotos sielos pagalbos šauksmas... Taip vaikas nuoširdžiai šaukiasi savo motinos. Motina Hara padeda sielai pasiekti Aukščiausiojo Tėvo, Hari, ar Krišnos, malonę, irViešpats atsiskleidžia nuoširdžiai šią mantrą kartojančiam Savo tarnui...