V E D Ų  K U L T Ū R A

Hare Krišna, čia pateikiamas dar  vienas pokalbis  su Sr. Prabhupada, įrašytas 1975m. pietų Afrikoje,  Drubane.

 Šr. Pr.: Materialaus pasitenkinimo ieškojimas – tai susipainiojimas  bereikalinguose užsiėmimuose. Jeigu  tik  žmonės galėtų būti patenkinti gyvendami paprastai, tai daug kas taptų  nereikalinga, kaip, pavyzdžiui, naftos ieškojimas  po vandeniu, jos pargabenimas, paskirstymas, tiek  daug bereikalingo vargo. Jie galvoja, kad tokia civilizacija- tai pažanga, o gyvenimas kukliai sumažinant poreikius yra primityvus. Taip. Bet primityvu išties yra tai, kad jie valgo mėsą, geria alkoholį.

Devotee: Kai mes kalbame  apie Vedų Kultūrą, žmonės mano, kad tai buvo įmanoma tik Indijoje ir tik labai seniai.., todėl mes kritikuojami dėl to, kad pamokslaujame apie tai vakaruose, nors pačioje Indijoje  šiandieną tai neegzistuoja, teoriškai tai skamba visai neblogai.

 Šr. Pr.: Visa tai todėl, kad vakariečiai  pirma pamokslavo su savo idėjomis, kaip ir britai apie 200 metų buvo Indijoje ir jų politika buvo numarinta kultūros. Jiems buvo aktualu ,kaip apsiauti kelnes, kaip lankytis viešnamiuose,tačiau  Indijoje tai buvo nežinoma, dar ir mano vaikystės laikais  indai net arbatos nežinojo. Britų  propaganda  buvo išpopuliarinti arbatą, dalindavo ją nemokamai, reklamuodavo, kad gerti ją yra labai sveika. Kaip, kad mes gaminame bei daliname  prasadą ,tai jie darydavo panašiai: paruošdavo labai skanią arbatą, kuri visiems patiko. Ką dar gero padarė britai? Jie sustabdė SatiBhagavatam - katha, jie susirinkdavo pasiklausyti, nebuvo jokių dirbtinų dalykų -vyno, mėsos, kiekvienas buvo patenkintas gyvendamas paprastai, kaip ir mes skatiname. Kaimas kaip Vrindavanas, kurį mums parodė  Krišna. Jei Jis būtų norėjęs, tai būtų  gyvenęs mieste. Dabar ir brahmanų  jau nebeliko, tik vardas, bet ne kvalifikacija. Tačiau mes galėtume Ameriką ir Europą  supažindinti su tikra Vedine kultūra. Jūs supratote, kad materiali civilizacija labai rizikinga. Jie to nežino, jie netiki transmigracija, nežino, kaip žmogus turėtų prasmingai  išnaudoti gyvenimą, jiems rūpi tik kūnas, jie netiki, kad yra siela ir jos prigimtinė veikla. Dehinasmin... toks yra gamtos dėsningumas , kad tau reiks pakeisti šitą kūną. Kvaila būti protingu kvailių  rojuje, visas pasaulis neišmanyme, mes duodame  gerų  patarimų, o jie galvoja, kad mes neteisingi, siekiantys blogo. ceremoniją, paklojo geležinkelius, pastatė tiltus, žmonėms patiko, kad britų valdžia siekia gero. Pasaulio žmonėms anglai teisinosi, kad Indija necivilizuota ir jie čia taiso  padėtį, bet iš tikrųjų planas buvo kuo daugiau prisigrobti bei importuoti , ypač angliškus audinius. Vietiniams audėjams net nukirsdavo nykštį, kad negalėtų austi. Vėliau visa aukštuomenė pradėjo žavėtis anglų propaganda ir manė, kad  Londonas geriausias pavyzdys, o visa kas Indiška tėra atgyvenę. Toks išankstinis nusistatymas sužlugdė Indijos kultūrą. Taipogi buvo išprovokuota kova tarp musulmonų ir indų. Turėdami pinigus, jie galėjo daryti, ką tik nori: viską transportuoti i Angliją, surinkti iš Indijos kaimų ir išvežti audinius, prieskonius ir t.t., net ir dabar jie importuoja viską  iš kur tik gali, iš Afrikos taip pat. Jie patys negamina  maisto, galbūt  tik  kokių bulvių  užsiaugina Anglijoje. Tokia pagrindinė ekspansijos prasmė, nes  nebuvo, ko valgyti namie, Anglijoje, todėl jie teturėjo polinkį manipuliuoti kitais. Ameriką taip pat norėjo kontroliuoti, bet buvo karas, kurio metu ivyko atsiskyrimas nuo britų valdžios. Tokia visa politika - išnaudoti visą pasaulį ir gabenti pinigus į Londoną, ir kas pasistengdavo, tai Anglijoje gaudavo titulą - Lordas. Dėl industrializacijos visi inteligentiški žmonės išsikėlė į  miestus, kaimai ištuštėjo, buvo apleisti,priešingai negu anksčiau , kada pagrindinis gyvenimas kaip tik vyko kaime. Dabar tai tapo prarasta, inteligentai išėjo užsidirbti pinigų kitur, liko tik šudros, o ką jie padarys vieni? Tačiau net ir šiomis dienomis nukeliavus i kaimą, ypač W.Bengalijoje, tiek  daug didelių, bet apleistų  pastatų, nes visi buvę žemvaldžiai  išsikėlė, o žemdirbiai įprato gyventi mažuose nameliuose. Indijos civilizacija buvo pagrįsta kaimo bendruomenių sistema, jie gyveno ramiai, vakare būdavo

Devotee: Kaip atsitiko, kad anglai galėjo daryti ,  ką tik  nori, o Indijos valdžia nesipriešino?

Šr.Pr.: Valdžioje buvo musulmonai, tuo metu nelabai galingi, o bendra žmonių masė neturėjo išvystytos nacionalizmo sampratos, jiems nerūpėjo kas karalius. Musulmonams atėjus mes gyvenome  paprastai ir mokėjome mokesčius, žmonėms jie neatrodė nepriimtini. Nebuvo jokio skirtumo, visi galėjo  gyventi  šalia, net Bhvinod Thakur gerai atsiliepė apie britus, nes jie nesikišo i religinius reikalus. Indijoje daug kas suprato, kad reikia daryti dvasinę  pažangą, todėl per daug nesirūpino,  kas valdo, jie niekad nebuvo nacionalistai.

Devotee: Kodėl Krišna leido, kad negeri dalykai vyktų Indijoje?

Šr.Pr.: Argi Jis kieno nors tarnas? Kam to klausi, jei leidi kam nors tau nupjauti galvą , tai kuo čia dėtas Krišna? Toks klausimas nesąmoningas. Jeigu pats sau pjausi  kaklą, ką Krišna turi daryti? Kodėl Krišna privalo gelbėti Vedinę kultūrą, koks jo reikalas? Jei jūs niokojate, viską darote savaip, tai turite patirti ir pasekmes. Tas pats klausimas, kodėl Krišna, kodėl Indija? Krišna ne Indija. Ar Krišna - Indija? Tai kam klausi?... Krišna duoda Bhagavat Gitą, jei nepriimi jos, tai kentėk. Jis duoda nurodymus, negi tikiesi, kad, jeigu nevykdysi tai, Krišna tavęs maldaus, a?... Krišna sako:  Kai yra netvarka aš ateinu, bet tai liečia visus, vedų kultūra  skirta ne tik Indijai. Bet dabar susiklostė tokia situacija ir Indijoje, kad valdžiai nepatinka KrišnosKrišną. Mes pamokslaujame prieš nuodėmingą veiklą, dėl to niekam nepatinkame, kas mus išgelbės (?), niekas, nebent Krišna. Tiek daug reklamuojama nuodėmingoji veikla:  mėsos valgymas, seksas, viskas ant to laikosi, o mes norime tai sustabdyti....                    Hare Krišna  ... sąmonės judėjimas, jie laikosi demoniško principo, nužudyti

 

Vertimas: Raimondo Krasausko